Denne artikel indeholder reklame

Står du overfor at skulle etablere et nyt varmeanlæg i dit hus, så kan et jordvarmeanlæg være en god ide. Det kan være, du har planer om at bygge nyt hus, eller måske handler det om at udskifte din nuværende varmekilde med en mere besparende varmekilde. Jordvarme virker umiddelbart dyrt, men på den lange bane er dette langtfra tilfældet.

JordvarmeanlægSelvom jordvarmeanlæg anvender strøm til at omskabe jordvarme til energi, er jordvarme alligevel den miljørigtige teknik, når det kommer til opvarmning af huse.

Har du et stort hus med en tilhørende større have, er der god plads til at grave op til horisontal jordvarme.

Har du ikke en større have, så er der stadig mulighed for at få et jordvarmeanlæg alligevel. Det foregår med lodret jordvarme i stedet. Det betyder at alle kablerne og ledningerne bores lodret ned i jorden.

Med vertikal jordvarme er det muligt, i næsten alle husstande, at få etableret et jordvarmeanlæg.

Forskellen på almindelig og lodret jordvarme, er metoden der anvendes til installationen, når der skal graves slanger ned.

Begge jordvarme metoder giver en yderst god opvarmningsform.

Jordvarmeanlæg er billigt på lang sigt

Her har du den gode opvarmningsform, der vil vare mange år ud i fremtiden. På lang sigt, er det uden tvivl det bedste for den, der ønsker sig grøn energi.

Efter tilbagebetalingsperiodens udløb koster det næsten intet.

Uanset om det virker som en dyrere investering på kort sigt, end andre energiløsninger, betaler det sig, målt i nutidsværdier, mange år ud i fremtiden. Eller sagt på en populær måde; Det kan godt være, at det er dyrt i dag, men i længden er det billigt.

I langt de fleste tilfælde, tjener et komplet jordvarmeanlæg sig nemlig ind, indenfor de første ti år.

Gevinsten ved at skifte til jordvarme, finder man især hos husejere, hvor boligen i forvejen enten er opvarmet med elvarme eller med et oliefyr.

Her er der virkeligt store besparelser at hente på den årlige varmeregning, ved at skifte til jordvarme.

Alternativt kan man allerede forebygge fremtidige drastiske energipriser, der stiger mod sit maksimum ved, at man i forbindelse med nybyggeri beslutter sig for jordvarme.

Modtag 3 gratis og 100% uforpligtende tilbud nu

Reklamelink

Jordvarme som energi

Jordvarmepumper som også undertiden kaldes “geotermiske pumper” udnytter jordens stabile undergrundstemperatur året rundt.

Det gør jordvarme ideelt, til den langsigtet boligejer, der gerne vil være grøn og i fremtiden, have en besparende varmekilde.

Uanset om du befinder dig i arktiske eller subtropiske klimazoner, forbliver temperaturen i 1,8 meters dybde konstant.

Hvis du nogensinde har befundet dig i en hule på en varm dag, har du sikkert bemærket, at temperaturen er meget køligere end udenfor.

Når vejret er køligt, ville den samme hule være varmere end udendørsluften.

Her kan du se hvordan jordvarme med lodret boring kan foregå

Gulvvarme eller radiatorer?

Lad det være sagt med det samme – jordvarme er bedst med gulvvarme

Dette skyldes, at varmepumper er mest effektive, når der ikke er behov for en høj fremløbstemperatur. Effektiviteten falder med 2 til 3 % for hver yderligere varmegrad, man øger fremløbet med (indgangen til centralvarmeanlægget).

Det er derfor ikke uden betydning, om varmepumpen skal yde 30 til 35 grader til et gulvvarmeanlæg, eller om den skal yde 50 grader til boligens radiatorer.

En varmepumpe er ikke dimensioneret til, at skulle yde alt for mange grader over de 55°C.

Ved du allerede, inden du foretager en installation, at din radiator eller radiatorer og varmesystem kører en høj fremløbstemperatur, er det en god ide at afmontere radiatorerne og lade dem udskifte, med større radiatorer, der kan yde samme varme, som ved en lavere fremløbstemperatur.

Er du i tvivl om jordvarme er det rette for dig? Tag et kig på vores guide til det bedste pillefyr her.

Hvordan virker jordvarme

Et jordvarmeanlæg omfatter en jordslange nedgravet i haven og en tilhørende varmepumpe opstillet inden døre.

På solskinsdage varmes jorden op, og denne naturlige proces skaber en masse energi i de øverste jordlag.

Det er denne energi, der udnyttes ved hjælp af en jordslange, der indeholder en frostsikker væske. Væsken overfører energien til en varmepumpe, der skaber en høj temperatur.

Den udvundne jordvarme er tilstrækkelig til, at den kan opvarme både brugsvandet i et hus og det vandbårne varmesystem.

Jordslangen er normalt nedgravet i omkring én meters dybe, hvilket gør, at jorden konstant ligger på en temperatur på mindst fire grader året rundt.

Installationen af jordvarmeanlæg fordrer, at der er jord nok til at grave slanger ned i.

Grundreglen er, at man skal regne med en ca. 1,5 til 2 meter slange, for hver m2 opvarmet boligareal.

Hvis du f.eks. bor i et hus på 150 m2, skal du så regne med, at der skal installeres 225 til 300 meter jordslange.

Jordslangerne graves – for nu at sige det mere præcist – ned i en dybde af 0,9 til 1,2 meter, med et mellemrum på 1 til 1,5 meter. Jordslangerne lægges ned i jorden, i flere rækker, med en max. længde på 150 meter.

Dette indebærer, at man skal have 300 meter slange, til mindst to rækker.

Her kan du se en video om jordvarme

Opvarmning og afkøling med jordvarme

Kølemidler – væsken til overførsel af jordvarme – har en lav kogetemperatur. På den måde skifter de nemt fra væske til damp og tilbage igen.

Rør, der er boret ned eller begravet i jorden, cirkulerer kølemidlet for at overføre varmen i jorden til varmepumpen.

Her udvindes varmen fra de fordampede kølemidler og sendes til en varmeveksler eller en lufthåndterer til opvarmning af vand og / eller luft.

Jordvarme fungerer ved at dette bruges til at opvarme huset, enten via et hydron-system eller et ventilatorstyret kanalanlæg.

Denne proces bruges også modsat til at afkøle huset ved, at anlægget leder overskydende indvendig varme tilbage i jorden.

I ekstremt vejr – enten meget varmt eller meget koldt vejr – kan der være behov for et backupsystem til opvarmning eller afkøling. Men med et ordentligt stort system med jordvarme, har de fleste ejere af varmepumper, sjældent brug for supplerende opvarmning eller afkøling.

Den rigtige jord

Det har også stor betydning for din jordvarme, hvilken jordtype du har i haven.

Har du en meget sandet jord, er virkningsgraden ikke nær så god, som hvis du har en mere lerholdig jord.

Dette skyldes, at det er fugten og de vandstrømninger, der er i jorden, som afgiver energien.

Forskellige varmepumper

Pumper bruger væsker til enten direkte eller indirekte at forårsage, at et kølemiddel ændrer tilstand fra f.eks. et skift fra en væske til en gas (varme taget fra jorden) eller fra en gas til en væske (varmen sendes tilbage til jorden).

Man kan sige, at princippet er det samme som i forbindelse med et køleskab. Disse varmeoverføringsvæsker (kølemidler) har lave kogetemperaturer.

Pumpesystemerne er opbygget som enten lukkede eller åbne kredsløb. Lukkede kredsløbssystemer cirkulerer typisk en propylenglycol- og vandopløsning gennem rør i jorden til varmeveksleren.

Der er flere variationer af lukkede kredsløbssystemer baseret på rør til jorden i enten lodret eller vandret retning.

Effektivitet og CO2 udslip

Ser vi på varmeeffektivitet er det sådan, at der for hver 1 kilowatt elektricitet man forbruger i strøm, på jordvarmeanlægget ydes en 3 – 3,5 kilowatt varme.

Disse tal er den såkaldte årsnormfaktor, der fortæller noget om, hvor meget varmepumpen leverer for hver kWh el, den bruger i løbet af en fyringssæson på et år.

Desto højere årsnormfaktoren er, desto mere effektiv er varmepumpen. Hertil kommer, at boligens Co2-udslip formindskes, med 50 -75 % i forhold til andre kendte opvarmningsformer. Jordvarme er altså en god varmekilde, der ikke bruger meget energi, og jordvarme er en af de bedste alternative varmeløsninger, især i disse tider.

Jordvarmeanlæg ligger på en årsnormfaktor spændende fra 2,9 – 3,5 for radiatoranlæg og fra 3,2 – 3,8 for gulvvarmeanlæg.

Hvad koster et jordvarmeanlæg – anlægsomkostninger

Prisen på et jordvarmeanlæg variere fra husstand til husstand, når det kommer til, hvor omfattende et anlæg, der er behov for.

Der er også forskel på din jordvarme pris, alt efter om du har plads til horisontal jordvarme, eller om det er nødvendigt med lodret jordvarme.

Dette påvirker naturligvis prisen på et jordvarmeanlæg, så nogen fast pris kan ikke gives, før opgaven er beset.

Du skal imidlertid regne med, at det ofte ender med, at der skal graves omkring 200 til 300 meters jordslange ned i din havejord.

Når disse længder varierer, kan man kun give estimater indenfor bestemte intervaller af priser.

Her kan du se et eksempel på hvordan det kan foregå når du konvertere til jordvarme

Jordvarmeanlæg pris eksempel

Prisen på et jordvarmeanlæg installeret af en professionel VVS-installatør, vil aldrig komme under en anlægsinvestering på ca. 150.000 kr.

Oftere støder man ind i en investering der andrager ca. 200.000 kr. for en komplet installation. Det er noget nær det bedste svar, vi kan give på spørgsmålet om, hvad koster et jordvarmeanlæg.

Hvis du er så ferm, at du selv kan installere anlægget, så kan du spare to tredjedele af prisen. Generelt betyder det så, at du udover serviceydelser skal betale for varmepumper, slanger og andre materialer. Det du sparer er kundetimeprisen hos en installatør.

Almindeligvis skal du alt afhængigt af anlæggets dimensionering påregne, at skulle foretage en investering på omkring 100.000 til 130.000 kroner for selve jordvarmeanlægget uden lønninger, renter og udbytter til håndværksfirmaet

Men lad det være sagt med det samme, det er kun de færreste, der selv kan installere et jordvarmeanlæg uden forudgående viden.

Nogle relevante leverandører og installatører er så kompetente, at de kan give specielle jordvarme tilbud. Der er desuden visse forhandlere, der giver specielle jordvarme tilbud, så jordvarmeanlægget kan fås billigere.

Derfor er det også en god ide at sondere markedet og se på, hvor mange års erfaring installatørerne har med jordvarme.

Det påvirker naturligvis prisen, at timeforbruget kan sættes ned under forudsætning af at installationen kan leveres med samme kvalitet.

 

Få 3 gratis tilbud på jordvarmeanlæg

Reklamelink

Hvilke driftsomkostninger er der ved jordvarme?

Jordvarmeanlæg udmærker sig også ved forholdsvis lave driftsomkostninger, der er minimal vedligholdelse nødvendigt.

Anlægget anvender som sagt elektricitet, når jordvarmen forvandles til højtemperatursenergi. Denne omkostning vil selvfølgelig veksle som elpriserne veksler.

Du skal i gennemsnit sikkert påregne årligt at skulle betale ca. 6.000 kroner for strøm til anlægget. Når elpriserne varierer, som de gør, er det ikke let at bestemme en helt præcis pris på jordvarmen.

Hertil kommer yderligere, at jordvarmeanlægget indeholder et filter, der sædvanligvis også skal skiftes ud en gang årligt.

Skønt disse to faktorer spiller ind, er jordvarmeanlægget mestendels en ganske god investering, der garanterer dig besparelser fra den dag, anlægget er tilbagebetalt med besparelser på din varmeregning.

Jordvarme er en langsigtet investering, med en lang levetid og samtidig en god løsning.

Hvis du stadig føler dig i tvivl om, hvorvidt et jordvarmeanlæg er det rigtige for dig, så kan du tage kontakt til en forhandler, der oftest gerne giver et uforpligtende tilbud.

Erfaring og håndværksmæssig kunnen gør her, at du kan få jordvarmeanlægget billigere. Prisen på jordvarme kan derfor variere alt efter, hvilken forhandler du snakker med.

Hvad siger du til lidt ekstra hygge i stuen om aftenen? Læs vores guide til den bedste pilleovn her.

Kan du selv installere et jordvarmeanlæg?

Når geotermiske varmesystemer og varmepumper er bedre end standardvarme- og klimaanlæg på alle tænkelige måder, og du samtidigt kan spare mange penge på dine fremtidige varmeregninger, er det fristende at gå endnu videre og spare omkostningerne forbundet med arbejdslønninger i anlægsfasen.

Installation af jordvarmeanlæg kræver imidlertid en masse ekspertviden og en masse specialudstyr, de fleste mennesker simpelthen ikke har.

Installation af en jordvarmepumpe er ikke et ”Gør-det-selv-projekt”.

Har du ikke færdighederne til at gøre det det, og er du i forvejen ikke en gør-det-selv type, skal du lade være.

Har du ikke kendskab til at opsætte sådanne anlæg, kan det under ingen omstændigheder tilrådes, at du giver dig i kast med noget der skal foretages af en VVS-montør med 4 års læretid bag sig.

Så det du kan gøre selv er, at sætte dig ind, hvad det handler om, og hvordan du kan gøre det nemmere for montøren at gå i gang.

Det er et større arbejde at grave jordslangerne ned i den rette dybde

Kan du beskrive din grund?

Når installatøren skal foretage en vurdering af din grund og jordens beskaffenhed, er han gået i gang med at bestemme, hvilken type vand ​​varmepumpe system, der fungerer bedst for din ejendom. Yderligere skal han bestemme, hvor meget rør og andre materialer, du skal bruge.

Den type jordvarmeanlæg, som installatøren anbefaler, vil generelt blive bestemt af jordbunden og sedimentet i din ejendoms grundlag, samt af området omkring dit hjem.

Det handler i høj grad også om du skal have vertikal jordvarme (lodret jordvarme) eller horisontal jordvarme.

Når du laver en vurdering af grunden, skal installatøren også vurdere hydrologien på ​​din ejendom. Hydrologien af ​​din ejendom refererer til mængden af ​​overfladevand eller grundvand på din ejendom.

Hvis du er beliggende ved siden af ​​en bugt, en dam eller en sø, kan omkostningerne ved installation af din geotermiske varmepumpe reduceres betydeligt, da det normalt kræver langt mindre slanger til din varmepumpe, for at producere et behageligt køle- og opvarmningsniveau i dit hjem.

Modtag 3 gratis og 100% uforpligtende tilbud nu

Reklamelink

Valg af vand varmepumpe til dit jordvarmeanlæg

Når din installatør har vurderet ​​din grund og huset, kan han tilbyde flere typer varmepumper.

Jordvarmepumper, der anvender vandrette og lodrette lukkede sløjfer, er de enkleste at installere, mens vand varmepumper der er en del af et åbent kredsløb fordrer, at du bor tæt på en stor overflade af vand eller meget grundvand.

Også her får du brug for installatøren, når du skal bestemme dig for hvilket jordvarmeanlæg og hvilken type vand varmepumpe, der fungerer bedst for dig.

Udnyt støtteordninger

Installation af en ny jordvarme og vand varmepumpe er som nævnt på kort sigt ikke en lav investering. Derfor skal man udnytte de støtteordninger staten tilbyder.

Indtil 2017 havde staten flere programmer i gang, men under indtryk af regeringens politik på området er mange af disse ordninger i dag forsvundet.

Ideen bag støtteordningerne, som f.eks tilskud til jordvarme med vand varmepumpe er, at staten skaber forskellige incitamenter til husejere, der installerer varmepumper og andre former for vedvarende energi.

Incitamenter kunne omfatte skattekreditter, skattelettelser, favorable låneordninger og tilskud samt incitamenter, der motiverer banker og realkreditinstitutioner til at gå ind i projekterne.

Hvad fremtiden bringer m.h.t. tilskudsordninger er et politisk spørgsmål, hvor det kommende valg måske vil ændre situationen.

Fælder ved gør det selv aktiviteter

Gør det selv mandens akilleshæl, når han giver sig i kast med et sådant projekt er, at der altid er uventede hindringer undervejs i arbejdet.

Det er ikke usædvanligt, at man så alligevel bliver nødt til at tilkalde professionel assistance for at løse et eller flere problemer, og så er man når alt kommer til alt lige vidt.

Jordvarmeanlæg fordrer, at væsken i slangerne skal være tilført i en passende mængde, og den skal måles op i de rigtige forhold, så det ikke ender med, at man laver alt for mange ulykker.

Her får du brug for en professionel køletekniker, der kan hjælpe dig med at få dette gjort på den rigtige måde, inden anlægget skal prøvekøres første gang.

Andre fælder, man kan gå i, handler om tætning og isolering af rørføringen gennem systemet, spørgsmålet om der er luft i slangerne og hvordan man får dem luftet ud.

Horisontal eller lodret jordvarme

Endvidere er det sådan, hvis man graver slanger ned, at de skal placeres på en bestemt måde i jorden; her handler det om den rette dybde og afstanden mellem rækkerne.

Når du skal installere jordvarme er der stor forskel på gravearbejdet, alt efter om det er horisontal eller vertikal jordvarme, du skal have installeret.

Husk endvidere

Inden du overhovedet begynder på projektet, skal du indhente tilladelse fra kommunen til at gøre det. Du kan læse jordvarmebekendtgørelsen her.

Husk også det årlige serviceeftersyn, der skal foretages af en autoriseret køletekniker. Her er det selvfølgeligt slet ikke rart, hvis han efter den første inspicering af dit arbejde går hovedrystende rundt om sig selv.

Hvis varmeanlægget også skal opvarme vand, så det bliver til varmt brugsvand, får du brug for en VVS-mand, der skal stå for tilkoblingen af vandforsyningen.

Der kan være større besparelser at hente på den lange bane, hvis du også vælger at få varmt brugsvand via din jordvarme.

Husk, at det er en god ide at rekvirere en elmåler, der opmåler faseforskydning; det er faktisk ikke alle elmålere, der gør dette.

Og endeligt skal det nævnes, at du skal sørge for at forøge antallet af radiatorer eller gulvvarmearealet og isolere dit hus omhyggeligt med de rigtige isoleringsmaterialer.

Gør du ikke det, risikerer du igen, at installeringen af jordvarmen ikke vil kunne fungere optimalt og yde dig den forudsete besparelse på varmeomkostningerne.

Træerne vokser ikke ind i himlen, blot du køber en varmepumpe, der er mange ting at tage hensyn til.

Tre uforpligtende og 100% gratis tilbud på jordvarmeanlæg

Som antydet er det ikke en god ide at brænde fingrene på at give sig i kast med en så kompliceret teknisk opgave, som det er at installere et jordvarmeanlæg.

Den slags fordrer professionel ”know how”, som kun kan opnås gennem en uddannelse som VVS-montør – ja i virkeligheden mere, da den virkelige kompetence først opnås gennem yderligere flere års arbejde med den slags projekter.

Du får behov for en fagmand og er du på jagt efter et godt jordvarme tilbud, giver internettet i dag muligheden for at finde det bedste og det billigste i dit lokalområde.

Konkurrence er godt og en portal, hvor forbrugere og udbydere kan mødes, giver mere konkurrence og dermed bedre priser.

Så hvorfor ikke rekvirere et bud fra tre professionelle firmaer, der kan tilbyde montage af jordvarme?

Tilbuddene er ikke forpligtende, når du i første omgang retter henvendelse på hjemmesiden 3byggetilbud.

På den måde er tilbudsgivningen organiseret nemt, hurtigt og gratis. Websiden omfatter over 300.000 formidlede opgaver fra professionelle håndværksfirmaer i Danmark.

På siden giver du en kortfattet og præcis beskrivelse af opgaven. Det kan du netop gøre med udgangspunkt i det, du lige har læst her.

Du har nu en ide om, hvad arbejdet omfatter, og hvad det ikke omfatter mht. det arbejde, du vil have lavet.

Efter, at du har annonceret opgaven på hjemmesiden med en kort og præcis beskrivelse, ser firmaet på opgaven. Derefter vil du blive kontaktet telefonisk, og du vil hurtigt få tre uforpligtende tilbud fra tre håndplukkede leverandører.

Det er først herefter, du behøver at vælge en leverandør, hvor det hele så begynder at blive mere forpligtende. Men det er fortsat ikke forpligtende, før der er truffet aftaler under iagttagelse af den gældende fortrydelsesret.

 

Få 3 gratis tilbud på jordvarmeanlæg

Reklamelink

Her får du en hurtig forklaring på hvordan 3byggetilbud.dk virker