Biopejs – Stor guide til valg af den rette biopejs

Vi regner i dag med, at omkring en fjerdedel af de danske husstande, der ikke kan varme hjemmet op med fjernvarme, står overfor et vigtigt valg. Mange hjem opvarmes stadig af gamle uøkonomiske olie- eller naturgasfyr, og mht. de miljøpolitiske målsætninger omkring CO2 udledning er dette bestemt ikke i alle tilfælde den bedste løsning

En af nye muligheder er anvendelse af biobrændsler som varmekilde. Skifter du f.eks. fra olie- eller naturgasfyr, er der god økonomi i at gå over til biobrændsel. Der er penge at spare ved at investere i et biobrændselsanlæg.

Biobrændsler er den relevante erstatning for den klassiske centralvarme baseret på oliefyr i hjem, hvor det ikke er muligt at få lagt fjernvarme ind.
 

Gå direkte til butikken ved at klikke her

 

Klik på billederne eller teksten for at se de forskellige typer biopejse

Væghængt biopejs:

Væghængt biopejs

Gulv biopejs:

Gulv biopejs

Indbygnings biopejs:

Indbygnings biopejs

Hvis valget står mellem et biobrændselsanlæg eller en bioethanol pejs bør man nok skele lidt til, om det skal handle om energieffektivitet, eller om det skal handle om det dekorative?

Intet er naturligvis til hinder for, at man kombinerer de to løsninger På den måde får man en dekorativ og hyggelig biopejs og et effektivt varmesystem på en gang.

Når det kommer til biopejsen handler det mestendels om at skabe hygge i stuen, og selvom pejsen yder varme, er den nok mest velegnet til mindre rum og sommerhuse – skal den pynte på og varme dit hjem, kan den ikke i alle tilfælde stå alene, uden anden varmekilde.

Bor du i en lejlighed er biopejsen en god ide, fordi den ikke kræver et skorstensaftræk.

Her kan du se en kort video der fortæller lidt om hvor meget varme en biopejs egentlig afgiver

Hvad er biobrændsel?

Samlet set betegner man biobrændsel som enten træ i forskellige udformninger eller halm og biologisk nedbrydelige produkter i form af korn, skaller, kerner og frø. Desuden er der biogas og affald.

I enfamiliehuse fyrer du som regel med træ, fx i form af brænde, træflis eller træpiller ved brug af f.eks pillefyr. Vi skal her alene tage de forskellige pejse op, som man forbinder med træ og bioethanol.

 • Træflis bruges i forbindelse med fyr, der varmer boligen og brugsvandet op. Flis bliver fabrikeret af træ, der skæres op i små stykker.
 • Biodiesel stammer fortrinsvis fra planter og dyrefedt. Fremtidens biler vil bl.a. anvende biodiesel som brændstof.
 • Bioolie minder en del om biodiesel. Der er ingen tvivl om, at denne energikilde også vil vinde større indpas i fremtiden i takt med, at forskningen og udviklingen tager fart.
 • Energipil er en bestemt type pil, der typisk høstes mellem 1 og 4 år. Energipil betegnes som et vedvarende brændstof, fordi denne sort er i kraftig vækst over hele Europa.
 • Bioethanol er en klar væske uden farve, som man straks genkender på den karakteristiske lugt. Egentligt er det blot sprit eller ren alkohol, der er fremstillet i forbindelse med gæring og destillation af korn eller majs.

Bioethanol har mange år på bagen

Bioethanol er faktisk ikke en ny opfindelse. Industrikaptajnen Henry Ford mente tidligt, at man her havde fremtidens brændstof, og den berømte Ford T-model kunne faktisk køre på ren bioethanol.

Dette har holdt ved helt op til i dag, hvor f.eks. Statoil Bio95 anvender bioethanol som tilsætningsstof i benzinen. Bioethanol sælges mestendels i en blanding bestående af f.eks. 5 procent bioethanol og 95 procent benzin også kendt som E5. I nogle lande, bl.a. Sverige, sælger udvalgte tankstationer E85, som normale benzinbiler dog ikke kan køre på.

Når biobrændsel betegnes som vedvarende energi skyldes det, at du anvender fossile brændsler, affald, afgrøder og lignende. Denne energikilde er tæt på at være CO2-neutral, hvilket er en kæmpe fordel i disse tider, hvor fokusset på CO2-udledninger og klimaet aldrig har været større.

Hvad de færreste måske tænker på, er at bioethanol også anvendes i biopejse. Vi skal behandle dette mere udførligt nedenfor.
 

Gå direkte til butikken ved at klikke her

 

Hvordan varmer man med biobrændsel?

Når man varmer op med biobrændsel er der tre overordnede former for opvarmning:

 • Biobrændsel, der opvarmer kedler og hermed levere varme og opvarmet brugsvand til et hus. Her er der tale om centralvarme.
 • Brændeovne (pejse) varmer enkelte rum og fungerer som supplement til anden opvarmning. Dette er ikke en særlig god løsning jvf. nedenfor.
 • Bioethanol pejse, hvor flammeeffekten opnås ved afbrænding af ethanol eller bioethanol (alkohol). Biopejse og elektriske pejse yder ikke i alle tilfælde lige så meget varme til omgivelserne som en brændeovn; her kommer så det dekorative ind i billedet i stedet. Biopejse er mestendels uden en skorsten, hvilket har ledt til en del debat om, at dette foranlediger et usundt indeklima.

Bioethanol pejse gør at du slipper for besværet med at slæbe brænde ind og rense ovnen for aske. Dette gør naturligvis sit til at tilføje noget til biopejsens popularitet. Hyggeeffekten med en levende flamme bevares.

Biopejse bør opfattes som en investering i hygge og æstetik. Bioethanol pejse kan slet ikke konkurrere med den traditionelle brændeovn, når det kommer til at varme op. Sammenholder man udgifterne til brændsel, er det klart mere omkostningstungt at køre med en bioethanol pejs, men her er der kun tale om omkostningerne til brændsel.

Betyder pengepungen i dette tilfælde ikke så meget for dig, tager ethanol pejse så ofte meget smukke ud i det hjemlige landskab.

Sådan fungere det

Biopejse til bioethanol funger i princippet på samme måde som et gammeldags køkken til campingbrug. Her anvendte man almindelig husholdningssprit som brændsel.

I bunden af en ethanol pejs finder du op til flere mindre beholdere til bioethanol. Flammens størrelse reguleres ved at anbringe ringe foroven på beholderen for at mindske dens overfladeareal.

Det er muligt at placere en række keramiske “brændestykker” foroven på ethanol beholderen, hvilket bibringer iagttageren en illusion af den rigtige pejs. Forbrændingsproces indebærer, at pejsen afgiver varme, afhængigt af hvor mange ringe, der er indplaceret oven på ethanol beholderen.

Biopejse skaber varmdamp og kulilte, og derfor er det nødvendigt at lufte ud i mindre rum. I større lokaler er fugt og kulilte ikke et problem, men udluftning er ”et must”, hvis pejsen befinder sig i et meget lille lokale. Temperaturen bliver alligevel så høj, at det er nødvendigt at åbne et vindue.

Brugere af ethanol pejse, har får længst fundet ud af, at det er en god ide at have et vindue stående på klem fra starten af; dette sikrer en stabil og behagelig temperatur, der ikke bliver for høj.

Forskellige modeller

Man kan groft taget opdele de fleste brændeovne og pejse efter to principper:

 • Varmestråling direkte fra ovnen ud i rummet.
 • Konvektionsvarme, hvor varmen cirkulerer rundt i rummet

M.h.t. strålevarme er dette et princip kendt fra de ældre brændeovne, hvor sidepladerne omkring brændkammeret adskiller brændslet fra omgivelserne. Det er sikkert noget de fleste husker – sådan en ovn kan hurtig udvikle en kraftig varme, hvor den, hvis man fyrer for meget, kan ende med at blive glohed på siderne. Selve opvarmningen er ikke jævnt fordelt. Det er især området omkring ovnen, der varmes op.

De moderne ovne benytter sig stort set alle af konvektionsvarme-princippet. Her er ovnen bygget op af flere lag jern. Inderste omkring brændkammeret er der et lag, og yderligere er der så kanaler mellem det indre lag og det ydre lag, der sørger for, at den varme luft kan cirkulere.

Varmen ledes fra brændkammeret ud i kanalerne, varm luft stiger til vejrs, mens der suges automatisk kold luft ind i bunden af ovnen. Denne proces er det man kalder konvektionsvarme.

Konvektionen cirkulerer luften, og varmen fordeles herefter mere jævnt rummet. Konvektionsovne er sædvanligvis ikke så varme på overfladen som strålevarmeovne. Dette er en fordel, hvis man gerne vil placere sit møblement tæt på ovnen.

I nedenstående skema kan du se hvordan de forskellige former for brændeovne kan opdeles:

TyperBeskrivelseForm for varmeafgivelse
Fritstående brændeovnNye ovne er en produktudvikling af de gamle brændeovneKonvektion
PejsÅbne ildsteder eventuelt muret ind i væggenStrålevarme
Bioethanol pejsÅbne flammerStrålevarme
Indbyggede brændeovneOvnen er indbygget i væggenKonvektion
Ældre støbejernsovne (lukket brændeovn) og kaminerForgængeren for den moderne brændeovn. I princippet uden glas. Kaminer ikke særligt store men ofte dekorativeStrålevarme
Masseovne (store lukkede ovne)Avancerede varmegennemløb med længerevarende varmeafgivelseCentralt flow
TræpilleovneBrændslet er træpiller. Ofte forsynet med en del mekanik og automatik. CentralvarmeKonvektion
Gasbrændeovne og pejseIkke særligt udbredt i DanmarkKonvektion

Kilde: Bolius.dk

Brændeovn eller biopejs?

Hvis vi ser på brændeovne, der kører på brænde, træflis eller pilleovne der bruger træpiller på den ene side og på den anden side biopejsene, dukker spørgsmålene om økonomi, energieffektivitet og miljøeffekter uvægerligt op?

Hvad skal jeg vælge, vil de fleste sikkert spørge. Skal jeg vælge ovnen eller biopejsen?

Brændeovnen er en langtidsinvestering med en lang levetid. Brændeovne er ofte temmelig store, og de er stationære, hvilket indebærer, at der selvfølgeligt skal være plads til den i dit hus. Det skal med i planlægningen af denne investering, hvor du vil placere den.

De mest solgte brændeovne er de fritstående modeller, som du kan placere, hvor du finder det bedst. Du skal påregne dig, at du skal investere særskilt i en stålskorsten. Det behøver du ikke tænke på med en biopejs.

Det med skorstenen sætter selvfølgelig en vis begrænsning på, hvor du kan placere en brændeovn. Det skal dog pointeres, at en brændeovn, givet der kan etableres et aftræk, kun til en vis grad er fastlåst til et bestemt sted. Hertil kommer også. At du selvfølgelig stadigvæk kan anvende din almindelig skorsten til din fritstående brændeovn, hvis det er det du vil.

Prislejet for brændeovne i dag ligger mellem 5.500 kr. og 12.000 kr. alt efter hvilken model man vælger.

Stort udvalg af biopejse

Det righoldige udbud af ethanol pejse på markedet har forskellige prisniveauer afhængigt af design, anvendte materialer og andre omkostninger.

Det vigtigste element som bestemmer prisen på en ethanol pejs er dens design. I de tilfælde hvor modellen udmærker sig ved et unikt design, farven og en enestående sammenstilling af råmaterialerne, stiger prisen naturligvis.

Dette gælder specielt innovative produkter fra berømte designere. For de fleste bioethanol pejse eller bioethanol ovne er dens design den afgørende faktor bag prisen, og det gælder uanset, hvilket materiale biopejsen er fremstillet af.

Det skal så ikke skygge for, at materialevalget selvfølgelig også har en indvirkning på prisen. En biopejs bliver sædvanligvis fremstillet i stål, sten, keramik og glas. Modeller i naturlig sten er bekosteligere end modeller fremstillet i keramik og glas. Endvidere er prisen forbundet med det individuelle materialevalg i strukturen af en pejs.

Den største del af markedet er domineret af pejse i rustfrit stål.

Disse Ethanol pejse fås til rimelige priser, fordi de er nemmere at vedligeholde og rengøre. Priserne på disse biopejse veksler almindeligvis pga. forskelle i størrelser og design. Generelt er det sådan, at desto større biopejsen er desto mere må man betale for den. Dette skyldes, at større mængder af materialer indgik i fremstillingsprocessen.

I denne video kan du se hvor nemt det er at holde en biopejs ren og pæn

Billig biopejs

Anskaffelsen af en biopejs starter typisk og prismæssigt på ca. 5000 kr. og op efter. Man kan få billigere apparatur, men det er ikke helt det samme, for så taler vi om lanterner og lignende små apparater. Det er også tit muligt, at finde et godt biopejs tilbud.

Det væsentlige er, at prisen ikke fører noget yderligere med sig. Efter indkøbet er det til din fordel, at der ikke kommer yderligere udgifter. Du kan spare en del ved selv at sætte den op eller stille den det rigtige sted, for dette kræver ikke nogen særlig godkendelse. På den måde bliver en biopejs også mere prisrigtig end en brændeovn.

M.h.t. driften af ovnen koster 1 liter bioethanol 17,95 kr. med en brændetid på ca., 2,5 time. Typisk har man sin biopejs tændt 2 – 2,5 time af gangen, 2 – 3 gange ugentligt.  Så hvis vi forudsætter et forbrug på 2,5 time pr. gang, 2 gange i ugen, udgør driftsomkostningerne på 3 liter bioethanol 53,85 kr. pr. uge eller ca. 215 kr. pr. mdr.

Der er stor forskel på, hvor meget varme henholdsvist bioethanol pejse og brændeovne kan yde. Små biopejse, giver i sagens natur ikke den varme, der er nødvendigt for at opvarme et rum. Større biopejse yder imidlertid en ganske god varme (op til omkring 6-7 kW), og det svarer faktisk til en lille eller mellemstor brændeovn.
 

Gå direkte til butikken ved at klikke her

 

En biopejs spreder hygge

Biopejsen er formet med henblik på at skabe en special hyggeligt atmosfære i rummet kendt fra den klassiske pejs baseret på brænde. Den risiko, man ofte forbinder med det åbne ildsted, kan du med sindsro se bort fra.

Ethanol pejse er et relativt nyt fænomen i den danske indendørs arkitektur. At der er åbenlyse fordele forbundet med bioethanol pejsen, er efterhånden gået op for rigtigt mange. Når ethanol pejsen ikke ryger eller sviner, kan du altid tænde op med god samvittighed, fordi den ikke skader miljøet. De fleste biopejse kan rykkes rundt, efter behov, fra rum til rum og flytter man til en anden bolig, så tager man bare pejsen med sig.

Prøv at forestille dig en biopejs til terrassen, der erstatter stearinlys eller andre traditionelle hyggekomponenter. Faktisk kan den i de fleste tilfælde anvendes som et nyttigt supplement til en terrassevarmer. Biopejsen udmærker sig nemlig ved, at den også spreder tilpas varme rundt i sin nærhed.

Som terrassevarmeren kan den derfor bidrage til at gøre de udendørs sommeraftner længere, fordi den bidrager til at skabe det nødvendige lys og varme ud på de sene aftenener.

Alle bioethanol pejse er egentligt velegnede udendørs med et nødvendigt forbehold for den danske sommer. Det er derfor, at du ofte ser en bioethanol pejs med et brand, der siger ”udendørs”. Biopejsen udmærker sig ved sin fleksibilitet, den er let og den er ventilationsnedsættende. Dette taler klart til fordel for biopejsen, fordi den er lettere at løfte rundt på.

Husk økonomien

Hvis du tænker økonomisk, og det gør de fleste trods alt, er der næppe tvivl om at brændeovne er betydeligt dyrere end biopejse. Men det skal på sin side sammenholdes med at brændeovne yder en større værdi som varmekilde. Ydermere er det forbundet med tilskud og skattefradrag at anskaffe sig en brændeovn eller et fyr der kører på biobrændsler.

Det koster det lidt mere at fyre med bioethanol end med traditionelt brænde hentet i skoven. En liter bioethanol koster ca. 18 kr. literen. Som du sikkert har erfaret, er det vigtigt at fyre op med godt tørt træ i en brændeovn. Mht. med ethanol som varmekilde er det vigtigt kun at fyre med over 95 % bioethanol i din biopejs.

Dårligt indeklima med brændeovn

Førhen var brændeovne utætte, og de havde ofte et dårligt aftræk, hvilket ofte foranledigede, at stuerne blev røgfyldte. Sådan er det ikke mere. Nu om dage er brændeovnene langt mere tætte, og der er taget mere hensyn til miljørigtigheden. Du skal selvfølgeligt ikke fyre op med fugtigt træ.

Husker du denne simple grundregel, fungerer brændeovnen også bedre. Biopejse havde førhen ry for at bevirke et dårligt indeklima. I dag kan du vælge en biopejs i høj kvalitet. Og fyrer du med bioethanol, hvor procenten ligger over 95 %, vil du ikke opleve lugtgener eller tilsodede vægge i dit hjem.

En rapport fra Aarhus Universitet konkluderer, at 550 danskere dør årligt på grund af brændefyring. Desuden beretter 330.000 danskere om luftvejslidelser på grund af brændefyring. Det er egentligt en chokerende konklusion, der ifølge De Økonomiske Råd er en dyr samfundsøkonomisk affære. For det koster det danske samfund et sted mellem fire og seks milliarder om året.

At fyre med brænde er en af de største kilder til en luftforurening, der er helbredsskadelig for brugere af brændefyring.

Med hensyn til det ydre miljø og den globale opvarmning er der tale om en negativ indvirkning, fordi der ledes en mængde sodpartikler ud i luften under forbrændingen af brænde. Konkluderende kan det konstateres, at valget af primær varmekilde går på energieffektivitet, miljøpåvirkninger eller æstetik.

Miljøvenligt og hyggeligt

Brændeovnen er klart at foretrække m.h.t ydeevne, men de er til gengæld ikke befordrende for miljøet, og de er ikke altid lige kønne at se på. Hertil kommer, at de ikke skaber den samme hygge i hjemmet som biopejsen.

En biopejs er en fordel, hvis du går mindre op i varmen og til gengæld ønsker dig hyggelige og flotte flammer. Et mindre sommerhus eller en lille lejlighed er velegnet til en biopejs, fordi den kan varme hurtigt op på samme tid med, at den yder nok mht. varme i mindre eller mellemstore rum.

Hvis du vil spare penge og skåne miljøet er det måske en ide med en billig biopejs som en langtidssikret investering kombineret med en forbedreret isolering. Pejsehyggen forbundet med en biopejs er en sidegevinst.

Hvis du vil fortsætte på den grønne vej, men ikke kun have en hygge pejs, så kan du med fordel overveje et jordvarmeanlæg. Med jordvarme kan du opvarme hele boligen på en af de mest miljøvenlige måder overhovedet. Prisen for at få installeret et jordvarmeanlæg er dog i den høje ende, men det tjener sig hjem igen på langt sigt.

Sikkerhed

Om end der endnu ikke er nogle gyldige sikkerhedsregler og krav på det danske marked m.h.t. bioethanol pejse er der alligevel nogle tommelfingerregler, der er værd at iagttage. De kan kun bidrage til at øge din sikkerhed, når du anvender bioethanol som kilde til hygge og opvarmning.

Al forbrænding kræver ilt; derfor skal du sørge for at placere bioethanol ovnen i et rum, der minimum har en dimension på 30 m2. Hvis rummet er mindre end dette, skal du sikre dig, at der er åbent til andre rum, og du skal hele tiden sørge for udluftning.

I tilfælde af vægmontering skal bioethanol pejsen altid placeres på brandsikre vægge i f.eks.  gips, mursten, beton eller lignende.

Når du fylder bioethanol på, bør du anvende en tragt for at undgå spild på gulvet eller nedover pejsen. Efter påfyldning tændes pejsen med en pejselighter. Efter endt brug skal ilden slukkes ved kvælning. Det er strengt forbudt at anvende vand! Flyt aldrig pejsen under afbrænding og husk altid på, at du ikke skal fylde mere bioethanol på pejsen, end du ønsker at afbrænde. Efterlad aldrig pejsen under afbrænding. Der må kun forbrændes bioethanol; lampeolie eller lignende er bandlyst.

Bruger du et brændkammer, skal du sikre dig, at kammeret er brændt tør, og at der ikke er små skjulte flammer i brænderen; brænderen skal have tid til at køle lidt ned.

Opbevar aldrig mere bioethanol i hjemmet, end det der svarer til en dags forbrug. Større mængder ethanol skal opbevares aflåst og udenfor i et skur eller lignende.

Vi har fundet denne video fra Pejseringen hvor de taler lidt om sikkerhed og biopejse

Biopejsens mange valgmuligheder

Ethanol som brændstof skaber en hyggelig flamme. I en bioethanol pejs anvender du kun lugtfri ethanol, og derfor lugter brugen af pejsen ikke. Når det handler om en rigtig forbrændingsproces, afgiver pejsen selvfølgelig varme.

Markedet for ethanol pejse tilbyder mange forskellige modeller. Vigtigt for dit valg af den rette bioethanol pejs er, at du har rimelig klar forestilling om, hvor du vil placere pejsen. På markedet støder du både på smarte gulvpejse, små bordpejse eller biopejse til montage på en væg.

Du kan endvidere bestemme dig for at anskaffe dig en indbygget ethanol pejs; dette fordrer dog, at den ikke bliver anbragt indenfor en meter af materiale, der antændes.

Groft taget skelner vi mellem nogle forskellige hovedtyper når det kommer til biopejse:

 • Biopejse til væg. De fylder ikke voldsomt meget på gulvet eller på bordet, og de ligner i mange tilfælde en traditionel pejs.
 • Biopejse til gulv udmærker sig ved at de ikke optager meget vægplads. De kan flyttes efter behov, og på den måde kan de anvendes skiftende steder både inden døre og uden døre.
 • Lofthængte biopejse har for det meste den fordel i at de kan drejes i den ønskede retning, således at man kan se den, ligemeget hvor i rummet man befinder sig.
 • Biopejs indbygning. En indbygget biopejs fylder heller ikke særligt meget i rummet, og så de må siges at være hyggelige og romantiske, og de har en høj grad af lighed med en traditionel pejs.
 • Biopejse til bord er enormt hyggelige samtidig med at de kan flyttes efter behov, og udgør et romantiserende indslag på bordet.
 • Udendørs biopejs. Du kan anvende de fleste biopejse udendørs, dog er visse biopejse bedre udendørs end andre. Sikkerhedsglas og holdbarhed er faktorer der bør være med i beslutningen.


Vi vil i det følgende se nærmere på de forskellige hovedtyper.

Biopejs væg

Ethanol pejse hængt op på væggen udmærker sig ved at de stort set kan sidde på alle former for vægge. Vægmodellerne er perfekte for de, der ønsker at innovere væggene i hjemmet samtidigt med, at man ikke foretrækker at have en bioethanol pejs, der fylder for meget på gulvet eller bordet.

Man kan selvfølgeligt være lidt nervøs ved at hænge levende flammer op på sine vægge. Det behøver man ikke at være.

Biopejse kan sættes op på de fleste vægge. Hvis du f.eks. har en gips-, murstens-, beton- eller træ væg, kan du med sindsro altid hænge din biopejs op på væggen, så længe du sørger for at bruge de rette materialer.

Den væghængte biopejs er lige noget for den evigt unge drengede mand, for ikke at sige drengen selv. Den er et romantisk islæt i det unge pars nyligt indflyttede fælles hybel. Ingen tvivl om, at de smukt brændende flammer i baggrunden vil skabe en unik stemning.
 

Gå direkte til butikken ved at klikke her

 

Biopejs gulv

Biopejse til gulvet leveres i både klassiske såvel som i nyere kubistiske former – her kan der være tale om både cylindriske, kvadratiske og rektangulære udformninger, der udmærker sig ved sin beskedne elegance.

Brud på de geometriske former forekommer f.eks. med den dråbeformede biopejs i rustfri stål.

Det er naturligvis yderst vigtigt, at en biopejs til gulv anbringes steder, hvor den ikke er tilgængelig for mindre børn samt hunde og katte. Vi ved alle, at de har det med at komme tæt på ildsteder.

En bioethanol pejs finder ikke alene anvendelse i stuer. Det kan også finde en plads i entréer eller i store virksomheder. Her er der tale om en pejs, man rekvirerer sig med det formål, at man vil skabe en egenartet pejse stemning. Ikke mindst derfor breder konceptet sig nu rundt omkring i de mange hjem i landet.
 

Gå direkte til butikken ved at klikke her

 

Biopejs lofthængt

Udvalget af lofthængte biopejse er lidt mere begrænset sammenlignede med flere af de andre typer biopejse.

De har dog den fordel at de ikke optager meget plads og de mest luksuriøse modeller kan køres op og ned efter behag. Samtidig kan de også drejes til at passe ind i dit synsfelt, ligemeget hvor du befinder dig i rummet.

En lofthængt biopejs kan installeres og nydes i de fleste rum, og kan fås i mange forskellige designs. De fleste er en fryd for øjet, og det er næsten altid muligt, at finde en der passer til både ens smag og bolig/virksomhed.

Den giver din bolig eller virksomhed et moderne look, samtidig med at den tilføjer et strejf af klasse.
 

Gå direkte til butikken ved at klikke her

 

Lofthængte biopejse bliver mere og mere populære, og udvalget bliver større og større, hvilket kommer forbrugerne til gode i form af bedre priser og mere konkurrence.

Biopejs indbygning

Og kan du ikke li’ det med ophæng, kan du altid gå med livrem og seler og rekvirere dig, hvad der ligner en bioethanol ovn til indbygning i væggen. Denne åbner op for flere muligheder, men der er også nogle hager ved det, der dog er overkommelige.

Nogle vil ønske sig at designe biopejsen selv ved alene at anskaffe sig et brændkar. Andre vil derimod foretrække at investere i den komplette pejseindsats med ramme og brænder inkluderet.

Et brændkar er nødvendigt, fordi det er i dette, at brændstoffet antændes. Denne form for indsat biopejs er ikke særlig dyr at etablere. Man kan selv investere i bundpladen fremstillet i marmor, granit, sten eller et andet passende materiale.

Proceduren omkring indsætning af brændkammeret er enkel. Groft taget går det hele ud på at få skåret et hul, så karret passer til det hul, man laver i væggen. Herefter svarer det til det samme, som du skulle sætte en vask fast i en køkkenbordplade.

Husk sikkerheden

Hvad enten du vælger den simple løsning, eller den mere sammensatte med ramme og brænder inkluderet kræver denne form for bioethanol ovn eller – pejs som antydet nogle sikkerhedsforanstaltninger, som man skal overholde.

Det er overkommeligt, men lidt mere omstændeligt. Bioethanol ovnen skal nødvendigvis anbringes i ikke-brandbart materiale, og den skal have en afstand på mindst én meter til gardiner.

Endvidere er det sådan, at den skal indplaceres i et hul med nogle minimumsmål bestemt af ovnens eller pejsens dimensioner. Herudover er det ikke en god ide at sætte den op under et TV, et billede, et maleri eller andre dekorationsgenstande der kan brænde.

I nogle tilfælde er det faktisk muligt, at indbygge apparatet så det er gennemgående og giver glæde på begge sider af en væg. Dette giver den dobbelt udnyttelse og en god hyggeeffekt i hele to
rum af gangen.
 

Gå direkte til butikken ved at klikke her

 

Biopejs bord

Hvad er nu det – skal man virkeligt også til at have sådan noget djævelskab på sit bord. Tøv lige et øjeblik, inden du fælder en alt for hurtig dom. En biopejs til bordet skaber på grund af sin tæthed til de, der sidder ved bordet en gedigen dansk hygge på grund af de fantastiske flammer.

Stående biopejse på et bord er mere end Otto Brandenburgs to lys på et bord. Her er der mestendels tale om mindre og hygsomme røgfrie biopejse.

Bioethanol pejse eller bio ethanol ovne til bordet sælges ofte med henblik på at stå på en reol eller et bord i stuen. De mange modernistiske former for biopejs til bordet skaber en æstetisk balance mellem det dekorative og en supplerende varme.
 

Gå direkte til butikken ved at klikke her

 

Biopejs udendørs

I princippet kan alle biopejse bruges udendørs. Der er dog to ting, man skal have i tankerne, når man vælger sin udendørs biopejs. Det er om et sikkerhedsglas rundt om brænderen, kan være fornuftigt for at holde flammerne i ro, selvom det blæser og materialerne biopejsen er bygget af.

Der er dog ingen biopejse der kan holde til at stå udendørs året rundt, medmindre at de er dækket til. Regnen vil på sigt ødelægge brænderen, hvis ikke den bliver dækket til, og materialerne biopejsen er bygget af, vil også holde længere, hvis man enten dækker den til eller tager den indendørs efter brug.
 

Gå direkte til butikken ved at klikke her