Denne artikel indeholder reklamer

En akkumuleringstank benævnes ofte som en buffertank, en varmebuffer eller en akkumulatortank – kært barn har mange navne. I almindelighed er der tale om en vandbeholder, der typisk bruges til at opbevare eller lagre varme i enten kortere eller længere tid.

Akkumuleringstank - Buffertank

Førhen talte man om varmtvandsbeholdere, hvor princippet var det samme; det drejer sig om at opvarme vand.

Tidligere var der imidlertid tale om en isoleret beholder, der blot opvarmede vandet. I dag kan man få langt mere sofistikeret varmtvands-teknologi, og det er her akkumuleringstanken kommer ind i billedet.

Ny akkumuleringstank

Når du skal skifte den gamle vandopvarmning ud, eller hvis du er i gang med at skifte det gamle varmeanlæg ud med et nyt, kommer akkumuleringstanken ind i billedet.

Her skal du være klar på, at der findes mange alternative modeller og størrelser, så det er yderst vigtigt, at du håndplukker den rigtige model som passer til lige netop dine behov.

Du kan i denne artikel læse mere om, hvordan du bedst muligt vælger den rigtige akkumuleringstank.

Hvad er en akkumuleringstank

Buffertanken tjener til at minimere de ofte forekommende uhensigtsmæssige start og stop af en varmepumpe. Når man installerer en varmepumpe i et eksisterende varmeanlæg, er den cirkulerede vandmængde ret lille. Cirkulationen kan ligge nede omkring de 50 til 60 liter.

Problemet er, at så små mængder vand, hurtigt kan varmes op af pumpen. Så langt så godt, men hvad der kommer let, går også let. Når der netop er tale om en lille mængde vand, afkøles vandet også ret hurtigt igen.

På den måde vil du opleve, at din varmepumpe starter og lukker den ene gang efter den anden, og det er uhensigtsmæssigt. Problemet løses ved at forbinde anlægget med en buffer- eller akkumuleringstank i centralvarmekredsen.

Tanken, afhængigt af kapacitet, sikrer, at der går længere tid imellem start og stop af varmepumpen, og dette øger effektiviteten på samme tid med, at varmepumpens levetid forøges.

Valg af den rette akkumuleringstank

Som en del af det valg du skal træffe, skal du gøre dig det klart, at de forskellige akkumulationstanke alle er beregnet til forskellige formål.

Det er med andre ord væsentligt om du skal bruge en tank der er designet til brug ved pillefyr, jordvarmeanlæg, solvarme, brændeovn, varmepumpe osv., osv. Derfor er det første du skal gøre naturligvis at finde ud af, hvilket varmeanlæg du har i dit hjem.

Hvis du har pillefyr eller brændefyr er det en akkumuleringstank til fastbrændselsfyr, du skal investere i.

10 liter akkumuleret vand pr. m2

Tommelfingerreglen i den forbindelse er, at der pr. m2 hus kræves cirka 10 liter akkumuleret vand.

Udtrykt teknisk kan buffertanke til biomassekedelsystemer hovedsageligt anvendes som et vigtigt varmelagrings-medium. Buffertanke sikrer at træ- eller logfyrede kedelinstallationer effektivt kan opbevare store mængder opvarmningsvand.

Typisk kan disse akkumuleringstanke opbevare opvarmningsvand i lange perioder på grund af termisk effektivitet og lagdelingsegenskaber. Når de bruges sammen med effektive blande- og påfyldningsventiler, kan de hjælpe med at få den bedste udnyttelse af din biomassekedel.

Noget ganske andet er det, hvis du har et solvarmeanlæg; her skal du bruge en akkumuleringstank med en spiral, som er anbragt i bunden af buffertanken. Det er her væsentligt at danne sig et overblik over, hvor mange solpaneler der er i dit anlæg, så du kan vælge den helt rigtige størrelse.

Man kan sige, at alt dette virker omstændeligt, men glem ikke at du kan spare en masse penge på samme tid med, at du opnår en maksimal effekt. Det er en tommelfingerregel man normalt siger, at 1 m2 solpanel svarer til cirka 100 liter vand.

Montering og tilslutning af akkumuleringstank

Det er naturligvis vigtigt at akkumuleringstanken bliver monteret og installeret korrekt; det er her den største kilde til fejl opstår.

Det kan ikke siges tit nok, at det i den slags spørgsmål er vigtigt at snakke med en fagmand, hvis du har brug for mere information om, hvordan tingene skal gøres. Det er her ekspertisen er, det er her fejlene tages i opløbet.

Langå Akkumuleringstank 1000 L med isolering

Langå Akkumuleringstank 1000 L med isolering

Denne Langå Buffertank på 1000 Liter er fremstillet på en nyopført fabrik med alle moderne faciliteter i Ungarn.

Den er typegodkendt, så den kan skabe en trykekspansion der svarer til et arbejdstryk på 3 bar.

Virksomheden trykprøver sine Langå akkumuleringstanke med en belastning på op til 5 bar.

Tankene finder sin anvendelse til akkumulering og distribuering af varme fra især varmepumper, men også fra kedler, solfangere og el-patroner, der kan forbindes til akkumuleringstanken.

6 ud- og indgange

På tanken er der seks udgange og indgange med indvendige gevind, og størrelsen af disse udgange er 1 ½ tommer(1 tomme = 2,54 cm).

I toppen af tanken vil du se en studs på 1 tommer indvendigt gevind. Studsen tjener til, at du kan forbinde med en automatudlufter.

På den nederste del af tanken eller udtrykt mere præcist – på den konvekse bund – er der en studs på 1 tommer med indvendigt gevind til en aftapningshane, så vandet kan løbe ud. Vandaftapningen kan alternativt føres ud gennem et hul i benet på buffertanken.

Fagmanden anbefaler ofte, at der på tanken monteres tre stk. ½ tommers termometre, der viser hvordan temperaturen fordeler sig i tanken.

Tekniske specifikationer

 • 1000 liter buffertank/akkumuleringstank med isolering.
 • Mål: Ø1100 x 1850 mm
 • kip mål: 1950 mm.
 • Vægt: 192 kg.

 

Til Forhandler

Reklamelink

 

Langå akkumuleringstank 2000 L med isolering

Langå akkumuleringstank 2000 L med isolering

Tanken er fremstillet på en nyopført ”up to date” fabrik i Ungarn. Den kan klare et arbejdstryk på 3 bar. Man har ifølge fabrikken trykprøvet den med en belastning på op til 5 bar.

Akkumulerings- eller buffertanken bruges til akkumulering og distribuering af varme fra specielt varmepumper, men også kedler, solfangere og el-patroner etc. kan komme ind i billedet.

Når der ses bort fra kapaciteten, fremstår 2000 liters versionen på samme vis som Langå 1000 liters versionen

På tanken finder man 6 udgange og 6 indgange; størrelsen på disse udgange er 1 ½ tommer med indvendige gevind. I toppen af tanken er der en studs på 1 tomme med indvendigt gevind. I studsen man montere en automatudlufter på.

Vandaftapningshane

På den konvekse bund, er der en studs på 1 tomme med indvendigt gevind, så man kan skrue en vandaftapningshane i. Hvis ikke man anvender bunden, kan man alternativt føre vandet ud gennem hullet i benet på buffertanken.

Det tilrådes, at tanken udstyres med 3 stk. ½ tommer termometre, der indikerer hvordan temperaturen fordeler sig i tanken.

Tankene kan bestilles både med og uden isolering. Isoleringen er blødt polyuretanskum. Den maksimale tilladte temperatur i tanken er 95 °C. Isoleringen kan fjernes af beholderen med en velcrolukning. Alle udvendige overflader er malet med rust beskyttelsesmaling.

Tekniske specifikationer

 • 2000 liter buffertank med isolering
 • Mål: Ø1300×2300 mm
 • Kip mål 2400 mm
 • Vægt: 280 kg.

 

Til Forhandler

Reklamelink

 

Langå akkumuleringstank 200 L med isolering og sanitetsspiral

Langå akkumuleringstank 200 L med isolering og sanitetsspiral

Akkumuleringstanken indeholder en rustfri varmtvands spiral.

Fra forhandlerside fremhæver man, at tanken er karakteriseret ved en række fordele.

Dels fremhæver man den store vandhygiejne, dels fortæller man også, at der ikke findes Legionella bakterier på grund af ingen stillestående vand i spiralen.

Yderligere er det et plus, at spiralen ikke opsamler kalk eller snavs.

Akkumulerings- eller buffertanken bruges i forbindelse med:

 • Varmtvandsbeholdere
 • Solvarmeanlæg
 • Varmepumper, med lav fremløbstemperatur
 • Brændefyringsanlæg

Arbejdstryk på 3 bar, afprøvet med 5 bar

Som med de øvrige Langå tanke, vi lige har set på, er der tale om den samme producent i Ungarn. De øvrige kendetegn går også igen.

Tanken er, udover den er fremstillet med henblik på at den kan bruges til akkumulering og distribuering af varme fra varmepumper, kedler, solfangere, også mulig at forbinde med el-patroner.

Tankens trykekspansion kører med et arbejdstryk på 3 bar; man har trykprøvet tanken med en belastning på op til 5 bar.

Der er en række skruehuller henholdsvis 6 udgange og 6 indgange på tanken. Den indvendige dimension på gevindene er 1 tommer.

I toppen af tanken er der svejset en studs på 1 tomme indvendigt gevind. Studsen tjener til, at man kan skrue en automatudlufter på tanken.

På den nederste del af tanken (den konvekse bund) er der en studs på 1 tomme indvendigt gevind til en vandaftapningshane. Aftapningen kan alternativt skrues på gennem hullet i benet på buffertanken.

Forhandlere tilråder, at tanken udstyres med 3 stk. ½ tommers termometre, der markerer hvordan temperaturen fordeler sig i tanken.

Isoleringen er den samme som Langå 1000 liter og 2000 liter modellerne, og alle ydre overflader er malet med rustfri maling.

Tekniske specifikationer

 • 200 liter buffertank beholder med sanitetsspiral / Sanitube
 • Mål: Ø650×1700 mm
 • Kip mål 1800 mm
 • Vægt: 97 kg.

 

Til Forhandler

Reklamelink

 

Langå akkumuleringstank 300 L med isolering og sol- & sanitetsspiral

Langå akkumuleringstank 300 L med isolering og sol- & sanitetsspiral

Når der ses bort fra kapaciteten og dimensionerne er denne buffertank indrettet på akkurat samme måde som de øvrige tanke, vi lige har gennemgået.

Det skal bemærkes, at der med denne tank er tale om en sol- og sanitetsspiral, så den skal forbindes med et solvarmeanlæg.

Solvarmespiral til varmeanlæg anvendes i forbindelse med brændeovn med vandgris, varmepumpe eller andet, der bruger akkumuleret varme i kedelvand.

Den er desuden også malet med rustbeskyttende maling på ydersiden, så den kan holde i ekstra lang tid.

Denne tank kan fås både med og uden isolering, og den højste tilladte temperatur i tanken er 95 grader.

Tekniske specifikationer

 • 300 liter buffertank beholder med sol- & sanitetsspiral / Sunsanitube
 • Mål: Ø850×1330 mm
 • Kip mål: 1430 mm
 • Væg: 147 kg.

 

Til Forhandler

Reklamelink

 

Denviro akkumuleringstanke med solspiral

Denviro akkumuleringstanke med solspiral

Denviro isolerede akkumulerings- eller buffertanke med solspiral til solvarmeanlæg er isolerede med varmebestandigt 100 mm skum.

Isoleringen er udstyret med en lynlås, så den er håndterlig og nem at tage af. Når tanken leveres, sidder isoleringen som en kappe på tanken.

Denviro buffertanke fås i flere forskellige størrelser:

 •   500 liter
 •   800 liter
 • 1000 liter
 • 1500 liter
 • 2000 liter

Denviro tanke med solspiral anvendes til solvarmeanlæg. Når man forbinder en akkumuleringstank til solvarmen, er der altid (24/7) en direkte overskudsvarme til stede i tanken.

Tankene kan bruges sammen med eksisterende varmekilder f.eks. solvarmeanlæg, brændefyr eller træpillefyr. På den måde udnytter man den overskudsvarme, der lagres så du døgnets 24 timer har adgang til varmt vand.

Tanken er isoleret med varmebestandig skum i 100 mm tykkelse.

Arbejdstrykket er det samme som set i forbindelse med Langå tankene, dog bemærker vi, at Denviro tankene er trykprøvet med helt op til 9 bar, hvilket borger for, at vi har med en buffertank at gøre, der kan klare større belastninger.

Alle tankene er parate til elpatron.

 

Til Forhandler

Reklamelink

 

Tekniske Specifikationer for alle størrelserne

Denviro Akkumuleringstank 500 L isoleret m/solspiral 1,7m²:

 • Kapacitet 500 L
 • Mål: 850×1660 mm
 • Kip mål: 1640
 • Vægt 130 kg.
 • Kedelstørrelse: 10-17 kW

Denviro Akkumuleringstank 800 L isoleret m/solspiral 2,9m²:

 • Kapacitet: 800 L
 • Mål: 990×1910 mm
 • Kip mål: 2020 mm
 • Vægt: 213 kg.
 • Kedelstørrelse: Op til 27 kW

Denviro Akkumuleringstank 1000 L isoleret m/solspiral 3,0m²:

 • Kapacitet: 1000 L
 • Mål: 990×2090 mm
 • Kip mål: 2185 mm
 • Vægt: 241 kg.
 • Kedelstørrelse: Op til 25 kW

Denviro Akkumuleringstank 1500 L isoleret m/solspiral 3,4m²:

 • Kapacitet: 1500 L
 • Mål: 1200×2220 mm
 • Kip mål: 2375 mm
 • Vægt: 320 kg.
 • Kedelstørrelse: Op til 30 kW

Denviro Akkumuleringstank 2000 L isoleret m/solspiral 3,4m²:

 • Kapacitet: 2000 L
 • Mål: 1350×2250 mm
 • Kip mål: –
 • Vægt: –
 • Kedelstørrelse (anbefalet): 36 – 77 kW

 

Til Forhandler

Reklamelink

 

Opvarmningens grundlæggende ABC

En buffertank eller som sagt en akkumuleringsbeholder rummer alene varmeanlægsvand og ikke brugsvand. Det er her vigtigt, at man forstår princippet mht. opvarmning af det varme vand, der kommer ud af dine haner og i dit brusebad.

Et er vandet til rumopvarmning der ikke er anvendeligt som brugsvand; noget andet er selve brugsvandet.

En klassisk varmtvandsbeholder har en ydre kappe med centralvarme eller fjernvarmevand, der varmer den indre beholder med brugsvand op. Varmevandet cirkulerer særskilt som tilgang af varmevand og returvand (vand efter varmen er afgivet) til radiatorerne, og kappen er del af dette anlæg uden forbindelse til brugsvandet. Brugsvandet varmes op af varmevandet.

En normal varmtvandsbeholder eller vandvarmer og en akkumulatortank ligger på nogenlunde samme prisniveau.

Akkumuleringstanken bruges, når husets hovedvarmekilde enten er et fastbrændselsfyr eller en brændeovn. Den kan også anvendes I forbindelse med solvarme, hvor den giver en mulighed for at gemme eventuelle overskud af varme til senere, og dermed forøge udbyttet.

Har du overvejet at investere i en biopejs? Du kan læse meget mere om alle typer biopejse her.

Dette skal du vide om akkumuleringsbeholdere

Nedenfor ser du en kortfattet guide til, hvor stor en tank du bør vælge. Altoverskyggende er naturligvis din boligs størrelse, og hvor meget plads du har til installationen.

Valget af akkumulerings- eller buffertank hænger sammen med, hvor tit du skal fyre for at holde din bolig varm.

Valg af Akkumuleringstank:

 • til 19 kW Kedel anvendes en akkumuleringstank mellem 500 og 800 liter
 • til 25 kW Kedel anvendes en akkumuleringstank mellem 1000 og 1500 liter
 • til 30 kW Kedel anvendes en akkumuleringstank mellem 1500 og 2000 liter

Hvor stor skal akkumuleringstanken være

Du kan finde flere beregnere på nettet, der kan hjælpe dig med, at finde den rette størrelse på akkumuleringstanken.

Det er imidlertid svært at give et utvetydigt svar på hvor stor buffertanken skal være. En del forskellige faktorer spiller ind i forhold til at bestemme størrelsen på den optimale tank når det kommer til en individuel varmeløsning.

Derfor finder man de mange vejledende beregnere. Du skal blot indtaste de væsentlige data, hvorefter beregneren vil guide dig frem til hvilken dimension din tank skal have; hvilken tank er den rigtige forhold til dit behov og din varmeløsning.

En række parametre spiller ind, når du skal bestemme den optimale akkumuleringstank. Kravene til kedlens dimension og akkumuleringstankens vandindhold er afhængig af, i hvor lang tid du vil fyre for at varme tanken op, og hvor længe du ønsker, at akkumuleringstanken skal holde huset varmt.

Boligtype og areal                     Årsvarmebehov                         Tilslutningseffekt pr. time

 

Pr. 100 m² (Gj) Pr. bolig (Gj) Pr. 100 m² (kW) Pr. bolig (kW)

Parcelhus, ældre ( 140 m² )    55                        77                       8,5                       11,9

Parcelhus, nyt ( 135 m² )         41                        55                        6,3                       8,5

Tæt, lav, ældre ( 110 m² )        53                        58                        8,2                       9,0

Tæt, lav, nyt ( 95 m² )               38                        36                        5,9                       5,6

Etagebolig, ældre ( 85 m² )     51                        43                        7,9                       6,6

Etagebolig, ny ( 70 m² )            34                        24                        5,2                       3,7

Større gårde,

institutioner mv., ældre          95                        –                           14,7                     –

Større gårde,

institutioner mv., nye              72                        –                           11,1                     –

Kilde: Varme Ståbi® 3. udg. 2000, Nyt Teknisk Forlag.

Akkumuleringstanke med isolering

Akkumuleringstanke leveres med en isoleringskappe til kedel og solvarme. Akkumuleringstanke med isoleringskappe, finder man i mange tilfælde som en pakkeløsning hos autoriserede forhandlere og installatører.

Akkumuleringstanke med isoleringskappe består f.eks. af 80 mm CFC-frit skum med PE folie. Varmeisoleringen går fra buffertanken til kanten af studserne.

Tankene kan købes med og uden isolering. Isoleringen består af blødt polyuretanskum. Den højst godkendte temperatur i tanken er 95 °C. Isoleringen kan tages af beholderen med en velcrolukning. Hertil kommer at de udvendige overflader er malet med beskyttelsesmaling mod rust.

Tankisolering involverer forskellige former, der spænder over traditionel isolering med mineraluld og stålkapsel, til de mere moderne produkter for eksempel isolering med plader og kapper.

Tankplader bruges til termisk isolering af tanke og beholdere og de er simpelthen formede til tankens eller beholderens sider, top eller bund. De anvendte materialer er de samme materialer som til rørisolering og termisk isolering.

Tal med en fagmand hvis du er i tvivl

Hvis du er i tvivl, er det en god ide at tale med en fagmand mht. valget af den isoleringstype, der vil passe til netop dit projekt.

Fordele ved tankisolering omfatter bl.a., at der kan være tale om mindre vægt. Det kan handle om bedre akustiske egenskaber ligesom der er er en lav flammespredning og en god brandbeskyttelse.

På den arbejdsmiljømæssige front handler det om, at der ikke sker nogen udskillelse af farlige stoffer ved montage og tilskæring, der kan forårsage skade på luftvejene, huden eller slimhinderne.

Rørisoleringen er fabrikeret ved hjælp af en enestående blanding af mineralske komponenter, og den gemmer ikke på nogle giftige ingredienser som asbest, formaldehyd eller ammoniak.

Materialerne forårsager ikke korrosion, og de kan modstå hårde tryk, uden at de beskadiges, både før og efter montage. Hertil kommer at modstandsdygtigheden overfor deformation i våde, varme og tørre forhold er god.

Her kan du se hvordan Langå varmeværk har brugt en akkumuleringstank i deres nye løsning

Hvad er en varmepumpe

Beslutning om at montere en varmepumpe er en stor beslutning at træffe for husejeren. Udskiftning af det traditionelle opvarmningssystem baseret på fossile brændstoffer med et vedvarende alternativ er en beslutning, som folk bruger meget tid på at undersøge, før de forpligter sig til noget som helst.

Folk vil gerne naturligvis gerne vide, hvordan det er at leve med et vedvarende varmesystem, hvor meget de koster at installere og betjene, og om de skal installere en luftkilde eller jordkilde til varmepumpen.

Forståelsen af hvad en akkumulerings- eller buffertank tjener til hænger sammen med varmepumpen. Varmepumpen bruger den energi, der findes i luften eller i jorden, så der på den måde kan skabes varme indendørs.

Dette foregår ved hjælp af en kompressor, der opvarmer kølemiddel. Energien flyttes herefter fra udedelen til indedelen, hvor der, ved hjælp af en varmeveksler, overføres energi til den varme, vi kender i dagligdagen.

Der er sikkert en del der går rundt og tror at luften i huset skiftes ud når der er installeret en luft til luft varmepumpe. Som det fremgår her, ses det imidlertid, at dette ikke er korrekt.

Hvorfor er en varmepumpe ikke altid effektiv

Frem for alt skal det gøres klart, at det ikke er alle varmepumper, der er lige effektive. Fagfolk siger det som det er – det har i flere år, mand og mand imellem, været en kendt sandhed, at varmepumper der sælges i byggemarkeder ikke er særligt gode eller effektive.

Det skal dog retfærdigvis nævnes at stadigt flere byggemarkeder er begyndt at forhandle bedre og dyrere varmepumper.

Har du købt det helt rigtige – her bør du tale med fagmanden – er varmepumpen alligevel en effektiv varmekilde. Dette skyldes, at den udnytter energien optimalt.

Populært udtrykt er det sådan, at den giver 3 gange så meget energi som den bruger. For at give et tal eksempel – antag f.eks., at der går 1 kWh time ind i varmepumpen; dette vil lede til, at der kommer 3 gange så meget ud, som hvis man havde gjort det samme med en el-radiator.

Det skal dog også siges, at varmepumpens effektivitet falder som temperaturen udenfor også bliver køligere.

Man har på det seneste indført en ny mærkningsordning også kendt som SCOP. SCOP tjener til at orientere forbrugerne om, hvor effektiv en given varmepumpe er. Førhen var SCOP mærkningen kendt som COP mærkningen, hvor denne var et udtryk for effektiviteten ved en bestemt temperatur udenfor.

Det giver sig selv, at det er noget af en udfordring at skulle vurdere effekten, når temperaturen falder; det er derfor man har indført SCOP, som siger noget om virkningsgraden, når man ser det over et spænd af temperaturer.