Denne artikel indeholder reklame

Opvarmning med et brændefyr er ofte en populær og billig måde for boligopvarmning. Problemet er imidlertid her, at mange af de gamle brændefyr er en tikkende miljøbombe, så hvis brændekedelen er af ældre dato, er du ganske enkelt kommet til tidspunktet, hvor du skal udskifte den.

Brændefyr & Brændekedel - fastbrændselskedelDet gamle brændefyr er ikke økonomisk, og miljøet tager skade. Der findes nyere brændekedler på markedet, der er langt bedre, mere økonomiske, mere energirigtige og mindre farlige for miljøet.

Hertil kommer også det faktum at en stor del af de brændekedler, der er i de danske huse, overhovedet ikke er egnet til fyring med brænde.

At de med djævlens vold og magt alligevel skal sættes op, er et udtryk for at man ikke tænker sig om.

Nye skrappe krav til brændefyr

Opvarmning med brændekedler af i dag er omfattet af langt flere og skrappere krav og regler end set tidligere. Med stramningerne i bygningsreglementet indenfor de seneste år er der nu dels krav til brændekedlernes virkningsgrad, og dels også til hvor meget de må forurene.

Nu skal alle fastbrændselskedler være godkendt, og de skal være afprøvet før de kan monteres i både nye som ældre boliger.

Når fyring med brændeovne i dag er en af årsagerne til en så stor del af luftforureningen, på grund af de udledte partikler og tjærestoffer har vi et centralt miljøproblem. Den bevidste forbruger kan selv gøre meget for, at formindske forureningen fra brændeovnene.

Det handler om brændeovnens type, alder, måden du fyrer på og hvad du fyrer med; alt dette har en omfattende betydning for, hvor mange sundhedsskadelige stoffer der sendes ovenud af din skorsten.

Attack brændefyr (Bedst til prisen)

Attack brændekedler er fremstillet på en af Europas største kedelfabrikker.

Generelt bemærker vi straks, at Attack brændefyr følger med, når de kommer til at anvende den nyeste teknologi. Virkningsgraden på 91% er eksemplarisk høj, og betjeningen af denne teknologi er enkel, ligesom renholdelsen er en nem sag. Den høje virkningsgrad lader kun et minimum af aske tilbage.

Brændekedlerne er af en ualmindelig høj kvalitet, og de er fabrikeret af 6 mm. stål.

Pyrolytisk forbrænding

Forbrændingen er pyrolytisk, hvilket som sagt leder til et minimum af aske.

Pyrolyse er en proces, hvor man ved opvarmning – uden at der er luft – spalter højmolekylære stoffer til små molekyler. Pyrolyse kendes fra køkkenovne, der er specielt fremstillede til at behandle høje temperaturer.

Pyrolysefunktionen varmer således ovnen op til 500 °C. Det er pyrolysen, der brænder fedtrester og andet snavs til aske.

Attack brændefyr har alle automatisk røgsuger. Efter endt forbrænding er der automatisk nedlukning, og der er tilføjet en kølespiral der modvirker overopvarmning.

Vi mener at Attack brændefyrene er bedst til prisen, da de generelt er 10-20% billigere end brændefyr med samme specifikationer og i samme kvalitet. Der er også flere brændefyr på markedet som er dyrere og i dårligere kvalitet end modellerne fra Attack, men dem vil vi ikke nævne her.

Alle brændefyrene i denne guide er i god kvalitet, og langtidsholdbare, men Attack modellerne bliver solgt billigere. Det er grunden til, at vi mener at de er bedst til prisen.

Nedenfor kan du læse mere om 2 af modellerne fra Attack eller du kan klikke på knappen og se hele udvalget af brændekedlerne fra Attack.
 

Til Forhandler

Reklamelink

 

Attack Brændekedel DPX Standard 25 kW

Attack Brændefyr DPX Standard 25 kW

Attack Brændefyr DPX Standard 25 kW

Bændekedlerne ATTACK DPX i versionerne Standard, Pro fi og Lambda er dimensionerede til en økonomisk og økologisk opvarmning af boliger, hytter, små anlæg, arbejdsrum og lignende steder.

Brændslet til DPX-kedlerne er tørt træ. Ved fuld udnyttelse er der mulighed for en kontinuerlig forbrænding i 8-12 timer.

DPX Standard 25KW’s Virkemåde

Når træet forbrændes i det øverste kammer, løslades der gasser, som absorberes ned gennem spalten i den ildfaste keramiske indsats.

Her tilføres der sekundær luft, og der opnås på den måde en effektiv forbrænding af gasserne i det nederste kammer.

Røggasserne cirkulerer op igennem røgkanalerne på kedlens bagside; her glider de forbi røgsugeren for til sidst at blive ført til skorstenen.

Denne brændekedel opfylder selvfølgelig, ligesom de andre Attack brændekedler, de højeste krav i forhold til EN-303-5.

Kedelfunktioner

 • Moderne tidløst design
 • Højeffektiv rørformet veksler
 • Høj forbrændingseffektivitet over de 90%
 • Lavt brændstofforbrug, lav produktion af emissioner og aske
 • Bredt outputområde på 15 til 45 kW kedler fremstillet i 3 tilpasninger.
 • Mulighed for at kontrollere forbrænding af Lambda versionen
 • Sugeventilator sikrer afbalanceret og effektiv forbrænding og støvfri drift
 • Flydende moduleret ventilatorrotation
 • Forbrænding af blødt og hårdt træ
 • Stor kedelbeholder der sikrer længere opvarmningsvarighed ved en forbrænding
 • Mulighed for at anvende større brænde
 • Minimum af affald
 • Let brug og nem rengøring
 • Automatisk kedelstop, når der brændet er sluppet op og forbrændt
 • Automatisk kontrol af opvarmningen forbundet med åbning og lukning af døren hvor brændslet lægges ind
 • Udstyret med efterkølingskredsløb mod overophedning af kedel i vandet
 • Kvalitets kedelstål med en tykkelse på 6 mm
 • Brandbeskyttede stykker, der er resistente op til temperaturer på 1350 ° C
 • Stort brændkammer 125 liter, hvilket giver en god lang brænd tid
 • Pyrolytisk forbrænding sikrer minimum aske efter endt forbrænding.

 

Til Forhandler

Reklamelink

 

Attack Brændekedel DPX Standard 45 kW

Attack Brændefyr DPX Standard 45 kW

Attack Brændefyr DPX Standard 45 kW

Brændekedlen ATTACK DPX i versionerne Standard, Pro fi og Lambda beskrives af producenten på samme måde som i forbindelse med brændekedel DPX Standard 25 kW ovenfor.

Den eneste umiddelbare forskel man bemærker, er volumen på brændkammeret der er 125 på 25 kW versionen, mens det er 190 på 45 kW versionen.

Kedelfunktioner

Samme som i forbindelse med DPX Standard 25 kW

DPX Standard 45KW’s Virkemåde.

Samme som i forbindelse med DPX Standard 25 kW

Brændekedlens fortrin beskrives som:

 • Den er fremstillet af 6 mm stål.
 • Der er tale om den nyeste teknologi med en virkningsgrad på op til 90%
 • Den udmærker sig ved sin enkle betjening med god adgang for renholdelse.
 • Den har et stort brændkammer med en kapacitet på 190 liter, hvilket giver en god lang forbrændingstid.
 • Igen er der tale om pyrolytisk forbrænding der sikrer et minimum af aske efter endt forbrænding.
 • Kedlen lukker automatisk ned efter endt forbrænding.
 • Den leveres standard med en røgsuger.
 • Den har en indbygget kølespiral mod overopvarmning, og den kører med trykekspansion.

 

Til Forhandler

Reklamelink


 

Atmos brændekedel 18 kW

Atmos brændefyr 18 kW

Atmos brændefyr 18 kW

Atmos brændefyr 18 kW har en høj virkningsgrad, og den har også pyrolytisk forbrænding. Det er meget sikker i drift med en røgsuger som standard.

Brændefyret er godkendt, og den holder de strengeste miljøkrav i lovgivningen.

Atmos Fastbrændselskedel 18 kW er en almenkendt brændekedel med en høj virkningsgrad.

Udover den optimale stabilitet i drift er kedlerne anerkendte som værende brugervenlige. Levetiden er blandt de bedste på markedet i Europa.

Den er absolut egnet til opvarmning af parcelhuse og andre lignende boliger.

Atmos fordrer ikke meget dagligt vedligehold, og kedlen er fantastisk let og enkel at have med at gøre. Der er langt imellem de fornødne rengøringer; den kræver ikke mere rengøring end efter 3 til 7 dages drift.

Renholdelsen skal gennemføres grundigt, så man kan opretholde den maksimale drift, Hertil kommer naturligvis at renholdelsen er med til at forøge kedlens levetid på samme tid med, at den maksimale effekt bevares.

Styrepanelet er udstyret med elektromekanisk regulering øverst på kedlen.

A+ mærket brændekedel

Atmos fastbrændselskedel på 18 kW er både kontinuerlig i drift, ligesom den er sikker at have med at gøre. Den udmærker sig ved sin jævne og rene forbrænding. Atmos 18 kW er certificeret og energimærket med et A+. Den kan klare store brændestykker på op til 33 cm.

Atmos 18 kW (DC18GD) kan bruges med alle former for tørt brænde. Den er ikke beregnet til fyring med spåner eller småt træaffald. Indfyringsskuffen er anseelig i størrelse; derfor er det ikke nødvendigt at kløve brænde.

Atmos leveres med en røgsuger.

Atmos 18 kW fyrer med brænde på basis af generatorforgasning. Røgsugeren suger forbrændingsluften ind i brændkammeret. I frontpanelet foroven er der en indfyringslåge og renholdelsen foregår nederst.

Toppen er udstyret med en trækstang til indfyringsspjældet. Kedelkassen foruden er isoleret med mineraluld.

Forgasningskedlerne er certificerede i henhold til EN 303-5.

Tekniske data

 • Virkningsgrad >89 %
 • Ydelse (kW) 18
 • Effekt (kW) 19
 • 230 V
 • Afgangsrør Ø 150 mm
 • Mål: Højde: 1282 mm, dybde: 830 mm og bredde: 680 mm
 • Vægt: 376 kg

 

Til Forhandler

Reklamelink


 

32kW brændekedel fra Atmos

Atmos Brændekedel 32kWy

Atmos Brændekedel 32kW

Atmos’ fastbrændselskedel med røgsuger, keramisk rist og efterforbrændingskammer er tæt på det optimale mht. forbrænding og effektivitet.

Atmos Brændekedel 32kW udmærker sig ved følgende:

 • Virkningsgraden er >89 %
 • Der er tale om en driftssikker varmeløsning
 • Leveres med røgsuger
 • Den har en stor askeskuffe

Hertil kommer at Atmos Brændekedel 32kW er miljøgodkendt og lever op til de strengeste miljøkrav. Kedlerne er desuden EN 303-5 certificeret.

Vi har her en højeffektiv brændekedel med indbygget røgsuger og keramisk rist. Tilslutningsmulighederne er absolut fleksible.

Brændekedel med en god størrelse

Kedlen er dimensioneret til opvarmning af almindelige husstande og mindre bygninger. Her har du en reel mulighed for at få en meget billig opvarmning. Du kan nedbringe de månedlige omkostninger betydeligt. Fyret er ikke alene effektivt; det er også overkommeligt i drift.

Tekniske data

 • Max effekt: 35 kW
 • Energiklasse A+
 • Godkendt EN303-5: 2012 med krav iht. BEK nr. 46 af 22/01/2015
 • Mål kedel: H= 1282 mm B= 680 mm D = 1030 mm
 • Vægt: 366 kg
 • 230 V
 • Afgangsrør Ø 150 mm

 

Til Forhandler

Reklamelink

 

Ladepumper og automix

Mange der investerer i et fastbrændselsfyr, køber også en ladepumpe og automix. Ladepumper er en præfabrikeret, automatisk, termisk betjent ventilenhed til installationer på en fast brændekedel / opbevaringstank, hvor varme og husholdningsvand tages fra lagertanken.

Ladepumpen sikrer en minimal returvandstemperatur til kedlen, hvilket øger kedlens effektivitet, forhindrer tæring og forlænger kedlens levetid betydeligt.

Ladepumpen eliminerer risikoen for destruktivt termisk stød forårsaget af overspændinger af koldt returvand. Hertil kommer at den fremmer mere effektiv forbrænding, og den er derfor en nødvendig del af en fast brændselsinstallation med en opbevaringstank.

Automix ’en er en motorstyret trevejsventil med en fast fremløbstemperatur. Den er handy at indplacere og betjene. Temperaturen justeres på den fjernstyrede kontrolboks.

Godkendelse af brændekedler

Teknologisk Institut assisterer mht. den videre udvikling og kvalitetssikring af de dansk fremstillede mindre biobrændselskedler. Ordningen skal være med til generelt at sikre, at salget af de miljø- og energimæssigt mest optimale kedler forøges på det danske marked.

Teknologisk Institut kører en godkendelsesordning for mindre biobrændselskedler; ordningen omfatter centralvarmekedler til træpiller, brænde, halm, flis og korn og manuelt eller mekanisk fyrede anlæg med en kapacitet på op til 500 kW.

Man kører med typegodkendelser, hvor det er fabrikanten, importøren eller forhandleren, der rekvirerer en typegodkendelse. Dette borger for at brændekedler, der ikke er energivenlige, kan sorteres fra, når den bevidste forbruger vil rekvirere sig en brændekedel.

Teknologisk Instituts typegodkendelser af brændekedlerne

Hvis du vil finde de typegodkendte biobrændselskedler, skal du gå ind på Teknologisk Instituts hjemmeside. Her støder du på en oversigt over de typegodkendte biobrændselskedler. Samtlige kedler på listen over typegodkendelser er testet i henhold til gældende standarder.

Kedlerne på listen er tildelt både et miljømærke og et energimærke. Ifølge Teknologisk Institut, er mærkerne egentligt ikke et udtryk for, at nogle brændekedler er decideret dårlige; det handler alene om at kunne finde en hjælp til at danne sig et overblik over de mest energivenlige anlæg.

Grænseværdier for brændekedler

De normer, der styrer kontrollen med forureningen fra brændeovne, gælder også for centralvarmekedler til fast brændsel – det vil sige, at der nu er strikse krav til nye brændekedler og til nye skorstene.

Hertil kommer at kommunen også har mulighed for at skride ind over for forurening og fejl foranlediget af en brændekedel, enten hvis der benyttes ulovligt brænde, eller hvis røgen fra skorstenen er synlig og ildelugtende.

Hvis du gerne vil have en brændeovn i stuen, men også samtidig vil tænke på både miljøet og din økonomi, så kan du overveje en pillebrændeovn. Du kan læse meget om pillebrændeovne her.

Brændefyr priser

Priserne på brændefyr og brændekedler kan variere utroligt meget, men som med det meste andet, så går priser og kvalitet hånd i hånd med brændefyr. Selvfølgelig er der undtagelser, men det er jo også undtagelsen der bekræfter reglen. En af undtagelserne er brændefyret fra Attack, hvilket også er grunden til at vi har kåret det til “Bedst til prisen”.

Attack brændefyret er mindst lige så godt som andre der er 10-20% dyrere. Sammenligner man Attack med Atmos og Vølund er deres specifikationer meget ens, men det er prisen ikke.

Hvis du er på udkig efter det bedste brændefyr eller fastbrændselskedel, så kan du godt regne med at du skal af med omkring 15.000-20.000 kr. Prisen afhænger selvfølgelig også meget af, hvor stort et areal brændefyret skal kunne varme op.

Det er klart, at jo større et areal brændekedlen skal opvarme, jo dyrere bliver det også. Og hvis det samtidig skal være en topmodel, med en høj virkningsgrad, så bliver det hurtigt en større investering. Men det er også samtidig en investering der kan betale sig på den lange bane.

I sidste ende sparer du både på din energiregning og miljøet. De nye brændefyr har en højere virkningsgrad end de ældre brændekedler, og derfor vil prisen på brændefyret tjene sig hjem igen. Det er bare et spørgsmål om tid.

Det er de gamle brændefyr der er slynglen!

Brændekedler eller centralvarmekedler til fast brændsel anvendes ofte til opvarmning af boliger og opvarmning af brugsvand i lokalområder, hvor det ikke er muligt at tilslutte husets varmesystem til fjernvarme, naturgas eller sammenkøre det med el-opvarmning som set i f.eks. sommerhuse. Brændekedler benyttes også i mange landbrugsejendomme f.eks. i forbindelse med halmfyring.

Det skal slås fast, at nyere brændeovne ikke er slynglen, når det kommer til de globale klimaforandringer.

Dansk brænde stammer fra bæredygtig skovdrift. Man sørger hele tiden for, at der bliver plantet nye træer, efter man har hugget de gamle ned. Hvad de færreste forestiller sig, er det faktum at det er sådan, at der i dag bliver plantet mere skov, end der bliver fældet. Derfor er der totalt set en stigende binding af CO2 i de danske skove, selvom det dog er stagneret lidt de seneste år..

Men brændeovne og -kedler udleder, især hvis man fyrer forkert, en række skadelige stoffer til miljøet, bl.a. partikler, tjærestoffer og dioxiner.

Få skiftet det gamle brændefyr

Danmarks Miljøundersøgelser har lavet beregninger der viser, at den samlede luftforurening fra brændeovne og -kedler udgør omkring 60 % af det danske udslip af partikler.

Som sagt er det imidlertid stik og nagelfast, at det er de gamle brændekedler, der står for en stor andel af partikelforureningen i Danmark.

De ældre brændekedler er ikke bare energiforkerte – de er som sagt også mindre økonomiske i drift end nyere teknologier på området. De har en lav energiudnyttelse, og de kræver derudover mere brændsel end nyere kedler.

Mht. brændekedler i brændeovnsbekendtgørelsen er kravene til udledning forskellige. Der er to forskellige grænseværdier for brændekedler, afhængigt af om der er tale om manuel eller automatisk fyring.

Jordvarmeanlæg er også en god løsning til at nedbringe forureningen herhjemme. Du kan læse meget mere om jordvarme og priser her.

Større centralvarmekedler skal anmeldes før de tages i brug

For montering af en centralvarmekedel med en nominal effekt over 120 kW gælder derforuden, at kedlen skal rapporteres til kommunen senest otte uger inden det projekterede tidspunkt for ibrugtagning.

Du kan læse om alle regler for centralvarmekedler i brændeovnsbekendtgørelsen.

Bruger du bøg i din brændekedel, så får du her et par gode råd til hvordan du kan tænde op

Brændekedler i tre typer

På dagens danske marked finder man i dag en del forskellige kedler, der anvendes til fyring med brænde.

Overordnet kan man sondre mellem tre forskellige kedeltyper:

 • Gennemforbrænding
 • Underforbrænding
 • Omvendt forbrænding.

Mht. brændekedler med under- og omvendt forbrænding bemærker vi, at det faktisk er sådan, at alle kedler, der i dag forhandles godkendt til brændefyring, enten leveres med underforbrænding eller omvendt forbrænding.

Hvordan fungerer en gennemforbrændingskedel

Gennemforbrændingskedlen er den ældste form for kedel, og den er fortsat den mest udbredte kedel i Danmark.

Typisk er der tale om en ældre støbejernskedel, f.eks. de dansk producerede Salamander, Tasso og RIO-kedler, som blev forhandlet i stor stil frem til 1950’erne. Disse kedler står fortsat i mange danske boliger.

Gennemforbrændingskedlen er kendetegnet ved, at forbrændingsluften går nedefra og op gennem hele brændselslaget.

Kedlen var i sin tid indrettet til fyring med koks og olie. Koks er et gasfattigt brændsel, hvorimod fyring med brænde kræver en langt højere temperatur og ilttilførsel, så en effektiv forbrænding af røggasserne kan finde sted.

I forbindelse med brændefyring i en gennemforbrændingskedel ser man derfor ofte en dårlig forbrænding af røggasserne med en virkningsgrad helt nede under de 50%.

Gennemforbrændingskedler er ikke godkendt til brænde

Ved siden af den dårlige varmeøkonomi vil en ufuldkommen afbrænding af røggasser på sin side afstedkomme en øget luftforurening. De uforbrændte gasser fra brændslet vil på samme tid lede til en øget risiko for nedbrydning eller korrosion af skorstenen.

Kombinationen af vanddamp og vådt brænde vil kondensere i skorstenen som løbesod.

Dette vil på lang sigt føre til nedbrydning af skorstenen, og det kan bevirke store skader på vægge og tapeter, ikke at forglemme, at det kan give kraftige lugtgener. Der findes derfor ganske enkelt ikke i dag gennemforbrændingskedler, der er godkendt til brændefyring. Ikke desto mindre forhandles de stadigt.

Forbrugere skal derfor være opmærksomme på, at gennemforbrændingskedler kun er godkendt sammen med træpiller til fyring eller til fastbrændsel i form af koks og kul. Brænde er ikke tilladt som brændsel.

Hvordan fungerer underforbrændingskedler?

Det er sådan, at underforbrændingskedler er indrettet på at forbrændingsluften bevæger sig nedefra og herefter bagud gennem glødelaget uden at den passerer det friske brændselslag.

Hvordan fungerer omvendt forbrænding?

Kedler med omvendt forbrænding er derimod kendetegnet ved, at forbrændingsluften flytter sig fra toppen og nedad gennem glødelaget; herefter går den videre ud gennem en spalte i bunden af fyrboksen til et særskilt forbrændingskammer.

Brændekedler med omvendt forbrænding er bekosteligere. Til gengæld får man så på sin side de mest effektive på brændekedler på markedet, fordi virkningsgraden ligger helt oppe over de 90%.